Menu
NAV

Fortsatt nedgang i ledigheten

Ferske tall fra NAV viser at arbeidsledigheten i Rogaland fortsetter nedover.

Av Egil M Solberg | 01.09.2017 09:29:15

Sammenligner vi de helt ledige med samme mnd. i fjor, så har både Haugesund, Bokn, Karmøy, Tysvær og Sauda god nedgang i ledigheten – mens Suldal og Vindafjord har en økning (men disse hadde lav ledighet i fjor).

– Vindafjord har nå 3,8% helt ledige. Dette er høyest i Nord-fylket, og de ligger nå på fylkesgjennomsnittet som også er på 3.8% helt ledige, skriver Elisabeth Lie Nilsen i NAV Nord Rogaland i en kommentar.

På landbasis er nå andelen helt ledige på 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

LOKALE TALL:
Haugesund: 4,5% bruttoledighet
Vindafjord: 4,3% bruttoledighet
Karmøy: 3,6% bruttoledighet
Sauda: 3,% bruttoledighet
Bokn: 2,5% bruttoledighet
Tysvær: 2,3% bruttoledighet
Suldal: 1,2% bruttoledighet
Utsira: (Oppgis ikke – lave tall)