Menu

Fortsatt lav bemanning

Ifølge Politidirektoratet sine ferskeste tall over antall politifolk per 1.000 innbyggere, har Haugaland og Sunnhordland politidistrikt nå 1,15.

Av admin | 31.07.2014 03:30:55

Det er fjerde dårligst i landet, til tross for at politidistriktet har fått 22 nye stillinger de siste to årene, skriver Haugesunds Avis.

Målet for Politi-Norge er at det skal være 2,0 politifolk per 1.000 innbyggere innen 2020.

Av Rolf Helge Tveit | 31.07.2014 kl.06:30