Menu

Fortsatt jumbo for politidekning

Haugaland og Sunnhordland politidistrikt har bare 1,03 tjenestemenn pr. 1000 innbyggere. Landsgjennomsnittet i politidistriktene er på 1,45.

Av admin | 03.07.2012 12:06:53

Det har vært en lang kamp fra flere hold om å få tilført distriktet større resurser, uten at dette har ført frem.

Av Egil M Solberg | 03.07.2012 kl.12:07