Menu
olje og penger

Fortsatt høye lønninger

Til tross for oljenedgang, så tjener folk fortsatt penger i Rogaland. Den disponible inntekten per innbygger i Rogaland lå 7 prosent over landsgjennomsnittet i 2014.

Av admin | 21.10.2016 05:58:50

Det viser tall fra SSB.

Oslo, Akershus og Hordaland har sammen med vårt fylke de høyeste lønningene i landet.