Menu

Fortsatt gratis lading

Fra årsskiftet må du betale parkeringsavgift også for elbiler, men det blir fortsatt gratis å lade bilen mens du står parkert i Haugesund sentrum.

Av Egil M Solberg | 21.12.2016 15:13:16

Fra og med 01.januar må el-biler og hydrogendrevet motorvogn betale for å parkere hos Haugesund Parkering. Minste takst er 10 kroner pr. time.

Det er stortinget som har vedtatt endringer i parkeringsforskriften, og disse medfører at hovedregelen blir parkeringsavgift også for elbiler.

Kommunene kan imidlertid velge å innføre betalingsfritak.

Rådmannen i Haugesund kommune foreslo at hovedregelen blir innført i Haugesund kommune og flertallet i Formannskapet i forrige uke valgt å utsette vedtak, fram til Stortinget har vedtatt et nytt avgiftssytem for nullutslippskjøretøy.

Det er signalisert en avgift på 50% for nullutslippskjøretøy.