Menu
doktor lege helse

Vi er friskest i landet

Sykefraværet ligger stabilt på 4,5 prosent i Rogaland, men det øker innen olje og gassnæringen, viser tall fra NAV. Men det legemeldte sykefraværet i Rogaland er fortsatt lavest i landet.

Av admin | 13.03.2015 06:13:50

NAV ser ikke bort fra at det kan være en sammenheng mellom økningen og den krevende situasjonen oljenæringen er i.

Det legemeldte sykefraværet i Rogaland er fortsatt lavest i landet. Landssnittet er på 6,4 prosent.