Menu
domstol konfliktråd

Førte ikke regnskap

En 51 år gammel mann bosatt på Karmøy er dømt til fengsel i 18 dager for ikke å føre regnskap i sin virksomhet.

Av Egil M Solberg | 23.11.2017 11:43:08

I egenskap av å være styreleder, daglig leder og eneaksjonær av det bokføringspliktige aksjeselskapet, unnlot han helt eller delvis å føre regnskap.

Selskapet ble stiftet i 2012 og helt frem til selskapet ble tvangsoppløst to år senere, hadde mannen drevet virksomheten uten å føre regnskap eller betale skatter.

Overtredelsen anses som vesentlig fordi det legges vekt på unnlatelsens varighet og at kontrollen med skatte og avgiftsoppgjør er vesentlig vanskeliggjort som følge av unnlatelsen.

I tillegg til fengsel i 18 dager, må mannen ut med 2.000 kroner i saksomkostninger.