Menu

Første silda tatt i Vedavågen

Det tradisjonelle garnfisket etter sild er så smått kommet i gang i Vedavågen. Silda har vist seg i garna, men fiskerne har håp om lagt bedre fangster til helga.

Av admin | 14.02.2007 10:27:23

Ettersom sildefisket på Karmøyfeltet har sviktet de siste årene, har de fleste fiskerne søkt til Vedavågen på denne tiden for å fiske på en mer lokal bestand av vårgytende sild. I forrige uke stod flere sildegarn i Vedavågen, både på innsiden og utsiden av moloen. På samme tid i fjor ble det tatt til dels fine fangster, men så langt har det vært lite av havets sølv i garna. Det er som vanlig månens faser som skaper optimisme blant fiskerne. – Til helga er det nymåne, og da har jeg tro på at det kan bli lagt bedre fangster, spår fisker Harald Sørensen overfor Karmøybladet.

14.02.2007 kl.10:2