Menu

Forsiktig krav fra bøndene

Bøndene leverte i går det minste kravet på over ti år til staten i jordbruksoppgjøret.

Av admin | 26.04.2016 06:05:39

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever at bøndene får økt inntekten med 20.800 per årsverk, noe som tilsvarer et totalkrav på 860 millioner.

Bondeorganisasjonene legger særlig opp til at små og mellomstore gårdsbruk skal få et løft.