Menu

Fornye kraftanleggene i Litledalen

Styret i Haugaland Kraft AS vedtok i går å fornye kraftanleggene i Litledalen i form av nye kraftstasjoner med tilhørende vannveier. Vedtaket innebærer et stort løft for selskapet, både økonomisk og ressursmessig.

Av admin | 27.11.2012 16:40:59

De første anleggene i Litledalen, som ligger i Etne kommune, ble bygget helt tilbake i begynnelsen av 1920 årene.

De nye anleggene skal være i drift innen utgangen av år 2020.

Av Egil M Solberg | 27.11.2012 kl.16:40