Menu
Studenter

Fornøyde studenter ved HVL

Nautikk-studentene i Haugesund og barnehage-lærerstudentene på Stord er blant de mest fornøyde i landet. Det viser den nasjonale undersøkelsen Studiebarometeret.

Av Tomas Johannessen | 05.02.2018 14:53:42

Både nautikk- og branningeniørstudiene i Haugesund og barnehagelærer- og sykepleierstudiene på Stord er på topp når det gjelder fornøyde studenter, sammenlignet med tilsvarende studium andre steder i landet.

– Det mest gledelege er nok å sjå framgang på enkelte fag. Mellom anna ser vi at bachelorstudentane ved barnehagelærarutdanninga på Stord er merkbart meir fornøgde med studietilbodet i år enn i fjor. Det viser at høgskulen tar undersøkinga på alvor og er i stand til å gjere tiltak som betrar studietilbodet. Det er kanskje litt tidleg å snakke om ein «fusjonseffekt» enno. Men vi har tru på at når vi får utnytta den kunnskapen og kompetansen som finns i heile HVL, på tvers av dei gamle høgskuleregionane, så vil studentar ved alle fag merke ein positiv effekt, skriver prorektor for utdanning ved HVL, Bjørg Kristin Selvik i ein pressemelding.