Menu

Fornøyde FKH-sponsorer

FKHs sponsorer i klubbens Sponsorlaug er svært tilfreds. En nylig gjennomført undersøkelse viser at medlemmene er godt fornøyd med utbyttet av sitt medlemskap og at lauget er en viktig møteplass for regionens næringsliv.

Av admin | 16.12.2008 13:12:39

Undersøkelsen viser at business og nettverk er minst like viktige faktorer for medlemskapet som interessen for fotball. Hele 75 prosent av medlemmene mener at lauget er en minst like viktig, eller viktigere, næringslivsarena, sammenlignet med andre næringsarenaer på Haugalandet.

På direkte spørsmål svarte en tydelig majoritet av sponsorene at både elteseriespill og ny stadion er viktige faktorer for å utvikle medlemskapet i sponsorlauget videre.

Undersøkelsen er utført av kommunikasjonsrådgiver i DHR, Ruth Larsen.

Av Helge Bro Matland | 16.12.2008 kl.13:1