Menu
lanbruk bonde

Fornøyde bønder

Bøndene er glade for endringer i stasbudsjettet. Regjeringen foreslo blant annet å innføre skatt på bygdeutviklingsmidler for bønder i distrikts-Norge.

Av admin | 05.12.2016 06:19:45

De ville også endre jordbruksfradraget fra kun å gjelde for enkeltpersoner til også å omfatte aksjeselskaper.

I budsjettforliket er disse forslagene borte. Det er Bondelaget glade for skriver de i en melding.