Menu
Enighet i tariffoppgjøret 2016: F.v. Jan Olav Birkenhagen fra Akademikerne kommune, Steffen Handal fra Unio kommune, Per Kristian Sundnes fra KS, Mette Nord fra LO kommune og Erik Kollerud fra YS kommune. Foto: Sindre W. Mork

Forhandlingsløsning i kommuneoppgjøret

KS og forhandlingssammenslutningene i kommunesektoren er enige om ny hovedtariffavtale. Det er 20 år siden sist et hovedoppgjør i KS-området kom i havn uten hjelp av Riksmekleren.

Av Egil M Solberg | 30.04.2016 07:19:25

– Alle som har deltatt i disse forhandlingene har grunn til å være stolte av resultatet, og av at vi klarte å komme i mål, og det i god tid før fristen, sier forhandlingsleder Per Kristian Sundnes i KS.

Forhandlingsresultatet har en ramme på 2,4 prosent, den samme som oppgjøret i det såkalte frontfaget, det vil si konkurranseutsatt norsk industri.

Avtalen skal nå til uravstemning i KS og forhandlingssammenslutningene.

KS forhandler på vegne av samtlige kommuner og fylkeskommuner unntatt Oslo. I KS-området er om lag 422.000 ansatte som utfører om lag 331 000 årsverk.