Menu

Forhandlinger om Vestlandet

Det må bli både nytt navn og kjennemerke ved etablering av en ny region på Vestlandet. Det er fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn- og Fjordane enige om.

Av Egil M Solberg | 02.09.2016 15:42:55

– Det som står svært sentralt i diskusjonene er nye og flere oppgaver til et regionalt folkevalgt nivå, sier de tre fylkesordførerne Anne Gine Hestetun, Solveig Ege Tengesdal og Jenny Følling.

Forhandlingsutvalgene diskuterte også politisk styreform, inndeling i valgkretser, og representasjon i et regionsting i det andre forhandlingsmøtet.

De tre utvalgene ønsker å beholde dagens formannskapsmodell som styringsform, men forhandlingene på de enkelte temaene er ennå ikke ferdige.

I tillegg er diskusjonen knyttet til oppgavefordeling og plassering av politisk og administrativ ledelse startet. Forhandlingene knyttet til disse spørsmålene fortsetter i neste forhandlingsmøte, opplyser forhandlingsledelsen.