Menu

Forfallsdato for vegavgifta endra

I samband med statsbudsjettet har det blitt vedtatt at forfallsdatoen for årsavgifta blir endra frå 15. til 20. mars i 2007, skriv Tollvesenet på nettstaden sin.

Av admin | 19.02.2007 18:52:45

Bakgrunnen for endringa er at mange trygdemottakarar kan oppleve likviditetsproblem ved at forfallsdatoen for årsavgifta tidlegare var sett til 15. mars, medan trygda blir utbetalt 20. mars.

Av Egil Kr. Solberg | 19.02.2007 kl.18:5