Menu

Fører forfall og forslumming til vold?

Haugesund forfaller. Flere titalls private eiendommer står til forfall og i sentrumsgatene flyter det med boss. Ordfører Petter Steen jr er sjokkert. - Jeg er personlig sjokkert over hvor mye grising det er rundt om i byen, sier ordføreren.

Av admin | 20.02.2007 13:05:03

Storbyproblem
Storbyproblemet der forfall og forslumming fører til mer kriminalitet og ulydighet i sentrumsbildet er ikke fremmed for Steen, som nå ønsker å se nærmere på problematikken når nullvisjonsplanen mot vold skal behandles. – Jeg tror det er en sammenheng mellom bygningsmessig forfall og generelt dårlig oppførsel i byrommet, sier Steen, som har fått tilbakemeldinger fra planutvalget på at det nå vil aksjoneres med dagbøter til eiere av eiendommer som ikke setter i stand forfalne eiendommer.

Innfører by-ambassadører
Innen sommeren håper han i tillegg til å ha på plass en ordning med egne by-ambassadører, noe som flere andre byer har hatt gode erfaringer med. – Det er et virkemiddel som blant annet Dundee i Skottland har hatt enormt gode resultater med, der folk er ute å passer på byen og har det som en del av jobben sin, sier Steen.

Haraldsgata settes i nytt lys
I løpet av året skal også Haraldsgata lyssettes på ny og med opplysing av fasadene tror Steen det vil bli fart på sakene. – Da vil nok de som ikke har vedlikeholdt husene sine bli veldig inspirert til å gjøre det, avslutter ordføreren.

Hør hele intervjuet med Steen om byens forfall og forslumming

Av Magnus Berning | 20.02.2007 kl.12:5