Menu

Foreldreskapt prisboom

Små leiligheter har hatt en kraftig prisøkning det siste året. Leiligheter på mindre enn 40 kvadratmeter har økt med ni og en halv prosent.

Av admin | 26.07.2012 06:39:57

Det er nesten halv annen gang så sterk prisvekst som for resten av markedet. En av årsakene er at stadig flere foreldre hjelper barne sine med å kjøpe leilighet, skriver Aftenposten.

Av Rolf Helge Tveit | 26.07.2012 kl.06:39