Menu

Forbudt å diskriminere funksjonshemmede

Odelstinget vedtok tirsdag den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Det betyr at det blir forbudt ved lov å nekte funksjonshemmede adgang til utesteder, hoteller eller borettslag.

Av admin | 11.06.2008 12:38:35

Loven inneholder krav om tilgjengelighet til bygg og anlegg, uteområder og transportmidler. IKT er også inkludert i loven som ble enstemmig vedtatt.

? Den nye loven er en historisk seier både for funksjonshemmede, deres organisasjoner og for Norge som nasjon. At vi gjennom denne loven erkjenner at diskriminering av funksjonshemmede skjer, og at vi faktisk gjør noe med det, har vært etterlengtet, sier generalsekretær Jarl Ovesen i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Av Egil Kr. Solberg | 11.06.2008 kl.12:3