Menu

Forbud mot stripping på Karmøy

Forbud mot stripping, toppløs servering, poker og skjenking på kreditt. Disse nye skjenkereglene kan nå bli innført på Karmøy.

Av Egil M Solberg | 18.05.2016 22:37:22

Retningslinjene forteller hva bevillingshaverne må forholde seg til for å få selge eller skjenke alkohol. De nye reglene blir politisk behandles på sensommeren.

Rådmannen har lagt ut de gjeldende retningslinjene sammen med opplysninger om endringer i alkoholloven og forskriften og noen punkter det har vært diskusjon og spørsmål om.

Les høringsdokumentet.

Uttalelser må være kommunen i hende innen 1. juni. De kan sendes på e-post til postmottak@karmoy.kommune.no eller i brev til Karmøy kommune, rådmannen, postboks 167, 4291 Kopervik.