Menu
mobil skole
Illustrasjonsbilde

Forbud mot mobilbruk i skolen

Alle elever i haugesundskolen skal nå ha mobilen avslått i skoletiden. Mobilforbudet gjelder også i friminuttene.

Av Egil M Solberg | 25.05.2016 20:49:42

Før den nye regelen kan settes ut i liv, skal den opp til behandling i oppvekststyret, som første instans. Det skjer i morgen torsdag.

Skolene mener mobilbruken går ut over elevenes sosiale samhold i friminuttene. Mobilen kan imidlertid brukes dersom elevene beveger seg utenfor skolens område.

I det nye regelverket heter det at; «Alle elever i haugesundskolen skal ha mobilen avslått i skoletiden unntatt når den skal brukes i undervisningssammenheng.»

Endelig vedtak fattes i bystyret.