Menu

Forbud mot e-sigaretter

Fra og med 1. juli i år er det forbudt å bruke e-sigaretter alle steder hvor det nå er forbudt å røyke.

Av Egil M Solberg | 07.07.2017 14:01:26

Årsaken er at e-sigaretter kommer inn under «røykeloven» fra 1. juli. Dette gjelder både e-sigaretter med og uten nikotin. Dette opplyser Haugesund kommune i dag.

Forskningen fram til nå tyder på at helserisikoen ved bruk av e-sigaretter er relativt liten sammenlignet med vanlig røyking. E-sigaretter er et relativt nytt produkt, så man kjenner ikke de langsiktige konsekvensene ennå.

Det er vedtatt nye regler som vil tillate salg av e-sigaretter med nikotin i Norge. Endringene vil tre i kraft i løpet av 2018.

Fram til de nye reglene trer i kraft vil det fortsatt være forbudt å produsere, importere og omsette e-sigaretter og e-væske/e-juice med nikotin i Norge.