Menu
Brannbil

Forbereder IKS

1. september hadde ordførerne og rådmennene i ni kommuner det første møtet på Karmøy for å forberede stiftelsen av et interkommunalt selskap for brann- og redningstjenestene.

Av Eirin Marthinussen | 02.09.2016 12:37:05

Det var før sommeren at de ni kommunene (Karmøy, Haugesund, Bokn, Etne, Suldal, Sveio, Tysvær, Vindafjord og Utsira) vedtok å danne et interkommunalt selskap for brann- og redningstjenestene.

Selskapet skal være dannet innen 1. oktober 2017, men det vil nok ta noe lengre tid før alle brikker er helt på plass i det nye interkommunale brannvesenet i regionen.

Siden Karmøy var den kommunen som fattet vedtak i saken sist av de ni, valgte ordfører Jarle Nilsen å påta seg vertskapsrollen for å starte opp prosessen med å stifte det nye selskapet. Møtet ble holdt i Karmøy rådhus, og formålet var å komme i gang med en god, åpen og inkluderende prosess. Ordførerne og rådmennene var invitert. Det var også noen tilhørere tilstede.

Ordførerene skal møtes igjen 16. desember i år. Rådmennene har fått i mandat å utarbeide forslag til selskapsavtale som skal legges fram til dette møtet. Selskapsavtalen skal vedtas av by-/kommunestyrene.