Menu

For lite til alders- og sykehjem

Karmøy er den kommunen på Haugalandet med færrest pleiere ved alders- og sykehjemmene. En rapport viser at institusjonene ikke klarer å oppfylle kvalitetskravene.

Av admin | 26.02.2007 07:46:11

Blant annet kommer ikke de eldre seg ut ofte nok, og de må vente for lenge på hjelp. Saken skal nå opp i formannskapet, melder NRK. Rådmannen foreslår å oppbemanne med 5,75 årsverk innen pleie i år. For lite, mener leder for Norheim bo- og behandlingshjem, Helga Alvsvåg.

26.02.2007 kl.07:4