Menu

For dårlige barnehagerutiner i Sauda

Det er for dårlige barnehagerutiner i Sauda. Kommunen dokumenterer ikke godt nok hvorfor de ulike barnehagene har blitt godkjent. Det viser en rapport fra Fylkesmannen i Rogaland.

Av admin | 15.01.2010 09:21:02

Kommunen har fått frist til 1. mars til å melde fra om hvordan de har rettet opp avvikene.

Det skriver NRK. 

Av Sarah Elise Falkeid | 15.01.2010 kl.09:1