Menu
vindafjord kommune

For dårlig omsorgstilbud i Vindafjord

Helse- og omsorgstjenestene for utviklingshemmede i Vindafjord kommune er for dårlig. Det kommer fram i en ny rapport fra Fylkesmannen i Rogaland.

Av Tomas Johannessen | 20.02.2018 06:32:05

Rapporten viser at deler av tjenesten har så liten bemanning nattestid at det er fare for svikt, skriver avisen Grannar.

Høyt sykefravær og bruk av ufaglært arbeidskraft fører til lite kontinuitet og ekstraarbeid som går utover systematisk miljøarbeid, heter det i rapporten.

Kommunalsjef Øistein Gunnarshaug sier de tar kritikken på alvor.

Kommunen har satt en frist til oktober for å ordne opp i alt.