Menu
graf ned

Flytter fra Rogaland

Nesten 230.000 personer flyttet fra en kommune til en annen i løpet av fjoråret. Det tilsvarer drøyt 4 prosent av befolkningen.

Av admin | 22.04.2016 06:25:31

Tolv fylker hadde såkalt flyttetap. Rogaland kommer dårligst ut.

1.100 personer flyttet ut av fylket i fjor.

Den høye arbeidsledigheten angis som trolig årsak til den store utflyttingen.