Menu
FOTO: Karmøy Kommune

Flytter beboere til Vea

Formannskapet i Karmøy stiller seg bak rådmannnens forslag om å flytte beboere fra sykehjemmet i Skudenes til Vea når byggetrinn 2 på sykehjemmet der står klart til neste år.

Av admin | 13.06.2017 06:51:01

Politikerne understreker ifølge hnytt, at flyttingen skjer i påvente av en rehabilitering av Skudenes bu- og behandlingsheim og ikke handler om noe dårligere tilbud i Skudenes.

Vea sykehjem har 46 plasser. Disse er fordelt på korttidsplasser, skjermede langtidsplasser for demente og forsterket skjermet enhet for demente med utfordrende adferd.