Menu
flytevest

Flytevestpåbud til sommeren

- Påbudt om å bruke flytevest i båt vil trolig tre i kraft allerede til sommeren, sier kommunikasjonssjef Dag Inge Aarhus i Kystverket.

Av Egil M Solberg | 26.03.2015 07:23:51

Påbudet om redningsvest gjelder kun for båter i fart. Påbudet vil heller ikke gjelde når en person beveger seg mellom båter og går om bord i fortøyde eller ankrede fartøy.

Fritidsbåter over 8 meter er også unntatt fra vestpåbudet.