Menu

Flyr mest i verden

Ingen land på det europeiske fastlandet har større flytrafikk enn Norge, regnet ut fra innbyggertallet. Bare tre små øystater, Malta, Kypros og Island slår Norge på statistikken.

Av admin | 21.11.2012 06:27:44

Tall fra EUs statistikkbyrå Eurostat viser at innenlands og internasjonal trafikk knyttet til Norge i fjor var mer enn dobbelt så stor som for Sverige per innbygger. Den var 40 prosent høyere enn for Danmark, skriver Aftenposten.

Av Rolf Helge Tveit | 21.11.2012 kl.06:27