Menu
Røykeslutt
Illustrasjonsbilde

Flest menn som røyker

Det er nå 16 prosent av befolkningen som er dagligrøykere i Rogaland. I hele landet er andelen 14 prosent.

Av admin | 18.01.2016 07:20:49

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå er 17 prosent av mennene og 15 prosent av kvinnene i fylket dagligrøykere.

Færre røyker og flere bruker snus i alle landets fylker.