Menu

Flest berusede unge menn

En dybdestudie av dødsulykker i trafikken, viser at den største andelen dødsfall forårsakes av ruspåvirkede unge menn.

Av Egil M Solberg | 18.08.2017 11:26:07

Hele 23 % av dødsulykkene i 2016 var forårsaket av unge menn som kjørte bil under påvirkning av rusmidler eller alkohol.

I 29 av dødsulykkene i fjor har føreren vært en ruspåvirket ung mann.

De fleste var påvirket av alkohol, mens andre var påvirket av narkotiske stoffer eller blandingsrus av forskjellig slag.