Menu

Flertallet vil ha skjenkekutt

Kun 5 av 76 svarkommuner går imot forslaget om skjenkestopp klokken 02.00. Haugesund er blant kommunene som vil ha mer liberal skjenkepolitikk.

Av admin | 03.01.2010 10:12:59

Forslaget fra helse- og omsorgsdepartementets innebærer at samtlige kommuner i landet må innføre klokken 02.00 som maksimaltid for skjenkning av alkoholholdig drikke.

I tillegg er det foreslått at skjenkekontrollø­rer får utvidet myndighet, slik at de ved spesielt grove overtredelser kan inndra skjenkebevillingen på stedet, melder BA.

Av høringssvarene fra landets kommuner er det kun Bergen, Trondheim, Stavanger, Haugesund og Asker kommune som er negative til forslaget om å korte ned maksimaltiden fra 03.00 til 02.00.

Et overveldende flertall er positive til tidligere stengetider. Kun 5 av 76 svarkommuner er så langt negative til forslaget. 

Helse- og omsorgsdepartementet opplyste til BA tirsdag formiddag at svarene som er kommet inn til departementet like før svarfristen 23. desember, ikke er registrert enda.

Departementet vil gå igjennom alle svarene før de kommer med en uttalelse, et arbeid de regner med tar minst et par uker.

Dette melder BA.

Av Egil M Solberg | 03.01.2010 kl.10:1