Menu

Flere vil bli ingeniører ved HSH

Flere får tilbud om studieplass ved HSH i år sammenlignet med fjoråret. Økningen er i stor grad på ingeniør- og nautikkstudiene. Her øker skolen kapasiteten og imøtekommer det store behovet i samfunnet for tiden.

Av admin | 19.07.2012 12:44:17

Årets hovedopptak gjennom Samordna opptak viser at det er ventelister på
studiene innen sjukepleie, økonomi og administrasjon, nautikk og
idrett.

På lærerutdanningene er det ledige plasser som nå legges ut på Restetorget, som åpner i morgen.

Det er mulighet for både de som allerede er søkere i Samordna opptaket, og for nye søkere som fyller opptakskravene.

Av Egil M Solberg | 19.07.2012 kl.12:44