Menu

Flere unge uføre

Stadig flere unge havner på uførertrygd og helt ute av arbeidslivet. Her i Rogaland er det totalt 23 224 personer som mottar uføretrygd, av disse er 1 335 personer i aldersgruppen 18-29 år.

Av admin | 15.05.2017 06:03:08

Trenden er at flere unge mottar trygd, og antallet eldre brukere går ned.