Menu
nav

Flere unge uføre

Til tross for mer penger og flere tiltak, har tallet på uføre under 30 år økt kraftig i Rogaland de siste årene. Særlig kommunene på Haugalandet drar tallet opp.

Av admin | 21.04.2015 05:33:45

Antall uføre mellom 18 g 29 år økte fra 872 personer ved utgangen av 2011, til 1 072 ved utgangen av fjoråret, melder NRK.

Sett over de siste 10 årene er tallet på unge uføre mer enn doblet her hos oss.

Det er særlig Haugesund, Karmøy, Tysvær og Bokn som bidrar til den negative utviklingen.