Menu
Lærer Elev Skole

Flere ufaglærte underviser

Andelen undervisningstimer gitt av lærere uten godkjent utdannelse øker i den norske skolen.

Av admin | 31.08.2017 05:57:14

Ifølge Utdanningsdirektoratet sto lærere uten formell kompetanse for 4,5 prosent av undervisningstimene i grunnskolen i forrige skoleår.

Andelen året før var fire prosent, melder Dagens Næringsliv