Menu

Flere turister til Trolltunga

Antallet turister som drar til Trolltunga er økende. Det var imidlertid færre som reiste til Preikestolen første halvår. Nå skal også Trollpikken trekke turister.

Av Egil M Solberg | 08.07.2017 06:26:41

Trolltunga i Odda har så langt i år rundt 3500 flere besøkende enn på samme tidspunkt i fjor.

Statens naturoppsyn sin teller har stått ute i en måned, og denne viser en økning på 26 prosent fra fjoråret. Det er venta over 100.000 besøkende til Trolltunga denne sesongen, melder NRK.

285 000 gjester besøkte Preikestolen i 2015. Det betyr at potensialet for turisme er stort for denne typen attraksjoner.

For noen uker siden var det ikke mange som hadde hørt om Trollpikken i Egersund, men nå er den også blitt kjent langt utover landegrensene. Dette skjedde først og fremst etter at noen fant ut at de skulle hogge ned herligheten.

Reiselivsnæringen i Stavanger-regionen har nå besluttet å satse også på Trollpikken for å trekke folk til fylket.