Menu
Visjon Haugesund 13
I Radio Haugalands fremtidsfilm av Haugesund er byfortetting og et større tilbud rundt Indre kai sentralt.

Flere skal kunne bo i sentrum

Det legges opp til en betydelig boligbygging i sentrum av Haugesund i årene fremover. Så mye som 3.000 nye boenheter kan bli realisert innen 2030.

Av Egil M Solberg | 24.08.2015 22:13:27

Regionen vil ha behov for mellom 10.000 og 15.500 nye boliger innen 2030.

En TØI-rapport har konkludert med at det må legges til rette for bygging av boliger for 3000 mennesker i sentrumsområdet frem mot 2030. Dette følges nå opp i sentrumsplanen.

Kommunedelplan for Haugesund sentrum er nå klar til endelig politisk behandling i formannskap og bystyre.

SE FREMTIDSFILMEN