Menu

Flere seksualsaker i konfliktrådet

Det har i konfliktrådet vært en markant økning i antallet saker som omhandler voldtekt, seksuelle krenkelser av barn, blotting og deling av nakenbilder på nett.

Av Egil M Solberg | 08.01.2018 13:06:13

På landsbasis har denne typen saker hatt en tredobling i løpet av tre år.

Lokalt, i konfliktrådet for Haugaland og Sunnhordland, var det ni slike saker i fjor, mot 4 i 2016, melder Sunnhordland.

Totalt hadde det lokale konfliktrådet i fjor 441 saker mot 328 året før.