Menu

Flere reiser sørover

Tall fra Fjord 1 viser at det er flere som reiser sørover enn nordover på ferjene over Bjørnefjorden.

Av Egil M Solberg | 03.08.2016 07:15:43

Ferjestatistikken viser at Fjord 1 har frakta nesten en halv million kjøretøy og mer enn én million passasjerer på sambandet mellom Sandvikvåg og Halhjem ved utgangen av juli. Juni var den travlaste måneden.

Statistikken viser også at det er rundt 2 300 flere kjøretøy og 4 500 flere passasjerer som har reist i sørgående retning enn nordover.