Menu

Flere på hotell

Det var flere som overnattet på hotell i Rogaland de første 10 månedene dette året enn i samme periode i fjor.

Av admin | 12.12.2016 07:01:04

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå var det en økning på 1,9 prosent.

På overnattingsbedriftene i fylket ble det til sammen registrert nær 1,7 millioner overnattingsdøgn.