Menu
Batpromille
Mange ulykker skjer under påvirkning av alkohol. Arkivbilde

Flere omkom i fritidsbåtulykker

I løpet av fjoråret mistet 36 personer livet i forbindelse med bruk av fritidsbåter. Det er åtte flere enn året før.

Av Egil M Solberg | 14.01.2016 12:09:44

Som tidligere år, preger mennene statistikken over personer som mistet livet i fritidsbåtulykker i Norge i fjor. Særlig er godt voksne menn overrepresenterte, da de forulykkede har en snittalder på 54 år.

– Jeg hadde håpet at den positive utviklingen fra 2014 hadde fortsatt også i 2015, men dette viser at det fortsatt er viktig å ha fokus på forebyggende arbeid rettet inn mot fritidsbåtbrukere. Men statistikken peker også tydelig på en gruppe som ikke er flinke nok til å tenke på egen sikkerhet – og det er voksne menn, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen

Av de i alt 36 omkomne benyttet kun åtte flyteutstyr, mens 22 var uten. Blant de resterende seks, var det i fem av tilfellene ikke relevant for ulykken om den forulykkede brukte flyteutstyr eller ikke.

Kun to kvinner omkom i fritidsbåtulykker i 2015 og begge kvinnene omkom nær land, uten at fartøyet var i fart.

Blant de omkomne finner man fem personer av utenlandsk nasjonalitet, to av dem bosatt i Norge.