Menu
Boligpriser

Flere nye boliger

Antall igangsettingstillatelser av nye boliger på Haugalandet gikk opp fra 205 til 261 fra første til andre kvartal i år.

Av admin | 29.09.2015 06:43:14

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det er et mål for regjeringen å øke boligbyggingen slik at flere blir i stand til å eie sin egen bolig.