Menu
domstol konfliktråd

Flere nabokrangler til konfliktrådene

Antallet nabokonflikter som bringes inn for de frivillige Konfliktrådene har økt betydelig de siste årene.

Av admin | 02.11.2015 08:48:19

I løpet av de siste fem årene har antallet saker økt fra rundt 500 til 700, skriver Dagens Næringsliv.

De fleste uenighetene handler om hekker, trær og støy.