Menu

Flere kvinner vitner mot Medhaug

Flere kvinner forklarer seg i dag for Gulating lagmannsrett om fysiske og psykiske overgrep de mener Jan Birger Medhaug har utsatt dem for. Kvinnene er vitner Ann Karin Bleiviks advokat bruker for å underbygge hennes erstatningskrav.

Av admin | 19.02.2007 11:20:58

Dette er vitner som meldte seg i forbindelse med straffesaken som aldri kom for retten, og som ikke forklarte seg for tingretten. Tidligere KrF-leder Valgerd Svarstad Haugland skal vitne på telefon, skriver Bergens Tidende. Det er satt av tre dager til saken som går i Bergen tinghus.

Av Magnus Berning | 19.02.2007 kl.11:2