Menu

Flere kreftpasienter klager

Pasientombudene i Norge har fått en strøm av henvendelser fra kreftsyke som er misfornøyd med behandlingen de får. Klagene har økt med 40 prosent det siste året, melder NRK.

Av admin | 01.02.2007 10:17:32

De fleste kreftsyke som kontakter pasientombudet, mener de må vente unødig lenge på å få den behandlingen de har krav på. Strategidirektør Stein Kåsa i Helse- departementetsier sier økningen kan bety at kapasiteten på sykehusene er for liten.

Av Helge Bro Matland | 01.02.2007 kl.10:1