Menu

Flere klager på fastlegen

Flere klager på fastlegen sin. Det viser tall fra Pasientombudet i Rogaland.

Av admin | 04.03.2015 08:23:28

1080 klager kom inn til ombudet i fjor. 160 av disse var klager på fastlegen.

Klagene går oftest på at pasientene føler at de ikke blir tatt på alvor og fulgt godt nok opp, melder NRK.