Menu

Flere kjører elektrisk

Det var registrert 83 el-personbiler i Haugesund ved årsskiftet og 91 i Karmøy. Det er en kraftig økning fra året før for begge de største kommunene på Haugalandet.

Av admin | 09.05.2014 06:00:42

Ved utgangen av fjoråret var det registrert nesten 18.000 elbiler i Norge, mer enn dobbelt så mange som året før.

Elbilene er nå så mange at staten taper flere miliarder i avgifter og også bomprosjekter taper penger på at elbilene kjører gratis.

Det er derfor venta at fordelene som i dag gis til de som kjører elbil gradvis vil falle bort.

Av Rolf Helge Tveit | 09.05.2014 kl.06:00