Menu
Njord A-plattformen. (Foto: Thomas Sola/Statoil)

Flere jobber i oljeindustrien

Planer for utbygging og drift av Njord og Bauge i Norskehavet er nå godkjent av myndighetene. Dette vil ifølge Statoil innebærer stor aktivitet og ringvirkninger for det norske samfunn.

Av Egil M Solberg | 21.06.2017 05:31:48

Planer for utbygging og drift av Njord og Bauge i Norskehavet er nå godkjent av myndighetene.

Njord A-plattformen og lagerskipet Njord Bravo skal oppgraderes for å hente ut gjenværende ressurser på Njord- og Hyme-feltene mens Bauge er en ny feltutbygging som skal knyttes opp mot Njord A-plattformen.

– Det er gledelig at myndighetene nå har godkjent planene for Njord og Bauge som er to viktige felt på norsk sokkel. De totale investeringene på 20 milliarder kroner innebærer stor aktivitet og ringvirkninger for det norske samfunn og norsk leverandørindustri sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil.

Gjenværende ressurser på Njord og Hyme-feltene utgjør 175 millioner fat oljeekvivalenter. Dette tilsvarer like mye reserver som allerede er produsert på Njord-feltet siden produksjonsoppstart i 1997. I tillegg kommer 73 millioner fat oljeekvivalenter på Bauge, melder Statoil.